Bản Quyền

Bản quyền ngày nay được xem 1 như là 1 điều vô cùng quan trạng đối với các nhà kinh doanh cho nên hôm nay công ty Phan Gia của chúng tôi xin đưa ra 1 số vấn đề liên quan về bản quyền để tránh trường hợp không đáng tiếc xảy ra

1. Bài Viết

Tất cả bài viết do Phan Gia thực hiện đều là tin chính xác 100% do đó có bất cứ gì sai lệch chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khi copy hoặc sao chép bài viết trên website khuvuichoigiaitri.com của Phan Gia mọi người nên trích nguồn

2. Bản Quyền

Đây là sự tôn trọng lẫn nhau giữa các người đối tác với nhau cho nên khi thực hiện 1 hành động gì liên quan đến site khuvuichoigiaitri.com mọi người nên tuân thủ đúng nguyên tắc

3. Bảo mật

Tất cả mọi thông tin của khách hàng về điện thoại, mail đều được Phan Gia bảo mật cẩn thận và không được sử dụng vào múc đích khác nếu chưa được sự đồng ý của khách hàng