Bản Quyền

Bản quyền ngày nay được xem 1 như là 1 điều vô cùng quan trạng đối với các nhà kinh doanh cho nên hôm nay website Khuvuichoigiaitri.com xin đưa ra 1 số vấn đề liên quan về bản quyền để tránh trường hợp không đáng tiếc xảy ra

1. Bài Viết

Tất cả bài viết được cập nhật trên website khuvuichoigiaitri đều là tin chính xác 100% do đó có bất cứ gì sai lệch chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khi copy hoặc sao chép bài viết trên website mọi người nên trích nguồn để nhiều đọc giả có thể biết được thông tin gốc nằm tại đâu.

Ví dụ trích nguồn: Nguồn: “https://khuvuichoigiaitri.com”

Hiện nay website Khuvuichoigiaitri chỉ sử dụng 1 ngôn ngữ Tiếng Việt cho nên chúng tôi không chấp nhận các hành động phiên dịch và đăng tải lại bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

2. Bản Quyền

Đây là sự tôn trọng lẫn nhau giữa các người đối tác với nhau cho nên khi thực hiện 1 hành động gì liên quan đến site khuvuichoigiaitri.com mọi người nên tuân thủ đúng nguyên tắc.

Ngoài ra các bài viết, hình ảnh, logo… đều thuộc sở hữu của website Khuvuichoigiaitri.

3. Bảo mật

Tất cả mọi thông tin của khách hàng về điện thoại, mail đều được Khuvuichoigiaitri bảo mật cẩn thận và không được sử dụng vào múc đích khác nếu chưa được sự đồng ý của khách hàng.